Premi Regió7

Trilogi Rock, guanyadors de l'edició 2019, amb el director del  diari 'Regió7', Marc Marcé, en el lliurament del premi.

Premi Regió7 de Comunicació 2020
 


Per a   iniciatives informatives en qualsevol  mitjà

de comunicació: premsa escrita,  ràdio,  televisió,

vídeo o internet, sobre  temes de  les comarques

del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès,

el Solsonès, l’Anoia, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat

Nord
 

 

 

 

Convoca: Regió7

 
Bases
 
1.  Podran optar al premi totes les iniciatives informatives inèdites, o bé publicades o emeses en mitjans de comunicació social entre el dia 18 d’octubre de 2019 i el 16 d’octubre de 2020, a les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, el Solsonès, l’Anoia, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord i sobre temàtiques del mateix àmbit.
 


2. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com a iniciatives informatives en mitjans de comunicació social: els reportatges, entrevistes o altres gèneres informatius publicats en mitjans de premsa escrita; els reportatges, sèries o programes especials, de caràcter informatiu, emesos per emissores de ràdio o televisió; els treballs informatius en suport vídeo; els treballs informatius publicats a Internet i accessibles a través de la www, i qualsevol treball o iniciativa informativa en qualsevol altre suport de comunicació social de difusió general, que compleixi la condició de comarcalitat de l’emissor i de la temàtica. 


 
3. El premi està dotat amb la quantitat de 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció a l’edició electrònica valorada en 400 euros.


 
4. Regió7 es reserva el dret de publicar el treball premiat en el suport més convenient.


 
5. Els treballs que aspirin al premi s’hauran de fer arribar a Regió7 fins al dia 16 d’octubre de 2020, d’acord amb les següents normes: a) Si són reportatges escrits inèdits, es presentaran mecanoescrits a doble espai. b) Si són reportatges publicats en mitjans impresos, es presentarà almenys un original complet del número de la publicació. c) Si es tracta d’emissions en ràdio o televisió, es presentarà una breu memòria de presentació que detalli les circumstàncies de realització i, en el seu cas, emissió, i els crèdits; un enregistrament en el cas de les emissions de TV); una còpia del guió, si existeix, i una declaració de l’entitat emissora certificant la data, hora i freqüència en què fou emès, si és que ho ha estat. d) Si es tracta de treballs en vídeo, es presentarà una breu memòria de presentació que detalli les circumstàncies de realització i, en el seu cas, còpia i difusió, i els crèdits; i una declaració de l’ens responsable de la difusió, si és que n’ha tingut, especificant data, àmbit, canals i nombre de còpies difoses. e) Si es tracta d’una pàgina o conjunt de pàgines web, es presentarà una memòria descriptiva de la iniciativa, amb justificació suficient de la seva publicació, si és el cas, i una de les dues coses següents: o bé una còpia de tot el contingut, mantenint l’estructura d’enllaços, o bé una adreça IP d’accés al contingut si aquest és a la xarxa, amb el benentès que en aquest cas el contingut es mantindrà inalterat entre el moment de presentació del treball i deu dies després del dia de proclamació del veredicte dels premis. f) Si es tracta d’iniciatives en qualsevol altre mitjà o suport, es presentarà una memòria explicativa de la iniciativa, el seu contingut i la seva difusió, i o bé còpia de la iniciativa, o bé testimoni documental, gràfic i/o sonor de la seva realització.


 
6. El premi serà atorgat per un jurat de professionals i experts en comunicació social, que serà convocat per Regió7, la composició del qual es farà pública.


 
7. El jurat podrà requerir als participants l’aportació de documentació suplementària sobre els treballs presentats i, en el seu cas, la seva divulgació, i els participants hauran d’aportar-la.
 


8. Els dubtes d’interpretació de les bases seran resolts pel jurat.


9. La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.