Premi Empremta


 
En reconeixement a una iniciativa de país  personal

o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps.

 
Convoca: Òmnium Bages-Moianès
 
Bases
 
1. Objectiu del premi
 
Reconèixer públicament una iniciativa de país personal o col·lectiva destacable en els darrers temps, duta a terme en l’àmbit territorial del Bages o el Moianès o bé per persones pertanyents a alguna d’aquestes comarques, amb una clara incidència en el desenvolupament cultural, artístic o social del país.
 
2. Requisits dels candidats i criteris de selecció i valoració
 
El premi s’adreça a qualsevol persona o col·lectiu que, preferentment al llarg del darrer any, hagi destacat en qualsevol àmbit d’actuació significativa en clau de país.
 
No es valorarà tant la trajectòria dels candidats (per tal com ja es disposa del Premi Bages de Cultura) com l’impacte actual de l’acció, tant si és puntual com si té continuïtat en el temps.
 
Les persones candidates seran proposades pels mateixos membres de la junta d’Òmnium Bages-Moianès.
 
3. Jurat
 
Serà integrat pel ple de la junta i el premiat serà escollit, si escau, per majoria simple. 
 
4. Premi
 
El premi serà honorífic i consistirà en un guardó realitzat per un artista de renom de la Catalunya Central. 
 
El lliurament del guardó s’efectuarà en la gala de lliurament dels premis Lacetània.
 
La convocatòria del premi serà anual.

Premi Empremta

Música per la Llibertat, entitat guanyadora del premi Empremta 2019