Premi Revista Dovella 2020 per a treballs de recerca per a joves
 
A estudis sobre qualsevol aspecte de la Catalunya Central, 

realitzats per estudiants de batxillerat i cicles formatius
 


Convoca: Centre d’Estudis del Bages
 

 

 


Bases

 

1. El premi serà adjudicat a un article sobre el treball de recerca realitzat per un o més estudiants de batxillerat o cicles formatius durant el curs 2019-2020 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central i comprèn tant els treballs de l’àmbit cientificotecnològic com els treballs d’humanitats i ciències socials. El premi està dotat pel Centre d’Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.
 
2. El Centre d’Estudis del Bages publicarà l’article premiat (resum dels continguts del treball de recerca) a la revista Dovella i al seu web.
 
3. Els articles presentats hauran de ser redactats en català i lliurats en el corresponent suport informàtic; i aniran acompanyats, a part, d’una còpia del respectiu treball de recerca (per acabar de valorar i avaluar amb major profunditat l’article). Hauran de tenir entre un mínim de 23.000 i un màxim de 34.000 espais (caràcters més espais) i es podrà complementar amb entre 3 i 5 fotografies, il·lustracions, gràfics o quadres, recollits en un annex que s’afegirà a l’esmentada extensió. El treball anirà acompanyat d’un escrit del professor tutor, en el qual consti el context del treball (assignatura, curs dels autors) i un breu resum que destaqui les aportacions que s’hi fan. En tot el material presentat caldrà evitar que siguin visibles els noms dels autors, del tutor i del centre d’ensenyament.
 
4. Cada treball ha d’anar acompanyat d’un sobre clos a l’exterior, en el qual figurarà el títol del treball i la referència “Premi Revista Dovella”. A l’interior d’aquest sobre clos hi haurà de constar el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica i el NIF/DNI dels autors; el nom, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica del centre educatiu; i el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica i el NIF/DNI del tutor.
 
5. Els treballs que aspirin al premi hauran de ser lliurats fins al dia 16 d’octubre de 2020, a la seu d’Òmnium Bages-Moianès, c. de Sobrerroca 38, tel. 93 8726321, a/e bages@omnium.cat, 08241 Manresa (de set a nou del vespre), o bé a l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi 40, tel. 93 8736525, a/e cebages@cebages.org, 08241 Manresa (de nou a dues del matí i de dos quarts de quatre a sis de la tarda, d’octubre a maig; i de vuit a tres, de juny a setembre).
 
6. El jurat estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb l’especialitat. La seva composició es farà saber oportunament i les decisions que prenguin seran inapel·lables.
 
7. El jurat podrà declarar el premi desert.
 
8. Els originals de les obres no premiades podran, si escau, ésser publicats igualment a la revista Dovella.
 
9. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre i el guardó es lliurarà conjuntament amb la resta de premis Lacetània.
 
10. El Centre d’Estudis del Bages decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament per tots aquells que participin en aquesta convocatòria dels premis Lacetània.

Premi Dovella

Núria Valera rep el premi Revista Dovella 2019 de mans de Francesc Comas