Premi Antoni Esteve 2020
 
Per a estudis sobre la Catalunya Central
 
Convoquen: Centre d’Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès
 
Patrocinat per la família Esteve
 

 

Bases

1. El premi, dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve, serà adjudicat a un treball de recerca o de divulgació en el camp de les ciències naturals, de la salut, socials o filològiques, o també sobre patrimoni artístic, documental o tecnològic, emmarcat en la Catalunya Central.
 
2. El Centre d’Estudis del Bages en podrà promoure, si escau, la publicació en el format i suport més adie 
3. Els treballs presentats hauran de ser inèdits, redactats en català i lliurats en el corresponent suport informàtic, incloent les fotografies, gràfics o il·lustracions que escaiguin. I aniran acompanyats, a part, d’una còpia impresa del respectiu treball presentat. En tot el material presentat caldrà evitar que sigui visible el nom de l’autor.
 
4. Cada treball ha d’anar acompanyat d’un sobre clos a l’exterior, en el qual figurarà el títol del treball i la referència “Premi Antoni Esteve”. A l’interior d’aquest sobre clos hi haurà de constar el nom i els cognoms, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica i el NIF/DNI de l’autor.
 
5. Els treballs que aspirin al premi hauran de ser lliurats fins al dia 16 d’octubre de 2020, a la seu d’Òmnium Bages-Moianès, c. de Sobrerroca 38, tel. 938726321, a/e bages@omnium.cat, 08241 Manresa (de set a nou del vespre), o bé a l’Arxiu Comarcal del Bages, via de Sant Ignasi 40, tel. 93 8736525, a/e cebages@cebages.org, 08241 Manresa (de nou a dues del matí i de dos quarts de quatre a sis de la tarda, d’octubre a maig; i de vuit a tres, de juny a setembre).
 
6. El jurat estarà format per persones del món de la cultura relacionades amb l’especialitat. La seva composició es farà saber oportunament i les decisions que prenguin seran inapel·lables.
 
7. El jurat podrà declarar el premi desert.
 
8. Els originals de les obres no premiades podran ésser recollits pels seus autors a partir de la publicació del veredicte. Si haguessin transcorregut tres mesos sense haver estat recollits, els organitzadors en disposaran segons el seu criteri.
 
9. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre i el guardó es lliurarà conjuntament amb la resta de premis Lacetània.
 
10. El Centre d’Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès decidiran sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament per tots aquells que participin en aquesta convocatòria dels premis Lacetània.

Premi Antoni Esteve

Glòria Ballús rep el premi 2019 de mans de Francesc Comas, del Centre d'Estudis del Bages