Premi a la Projecció artística Gravat 

Josefina Bonvehí, guanyadora de la primera edició del Premi a  la Projecció artística en la modalitat de ceràmica, adreçant unes paraules en l'acte de lliurament.


Convoca: Cercle Artístic de Manresa
 


Bases

 

 

El Cercle Artístic de Manresa com a entitat, ha decidit establir un premi a la projecció artística amb la finalitat de fer difusió, donar a conèixer i potenciar les diferents vessants artístiques plàstiques. Cada any s'atorgarà el premi a una vessant artística diferent.
 
1. El premi serà adjudicat a la projecció artística d’un o una artista gravador/a de la Catalunya Central, del / la qual és valorarà la seva obra i projecció al llarg del temps.
 
2. El premi està dotat pel Cercle Artístic de Manresa i consisteix en una exposició a l’Espai 7 (Manresa), l’any següent, de l’obra artística del guanyador/a de la convocatòria anual, i si ho desitja, altres exposicions a l’Espai d’Art del Cercle i a l’Espai Òmnium.
 
3. Per participar en el premi caldrà presentar: * Currículum de l’artista * Premis obtinguts  * Exposicions en que ha participat * Difusió de la seva obra   * Docència  (Tallers monogràfics) * Book de la seva obra
 
4. Tota la informació documental es presentarà en català i anirà acompanyada de material gràfic que complementi la informació escrita 
 
5. Cada projecte haurà d’anar acompanyat d’un sobre tancat a l’exterior del qual hi figurarà un lema i el premi al qual es participa. A l’interior del sobre hi haurà de constar el nom i cognoms, l’adreça, telèfon, adreça electrònica i el NIF/DNI de l’autor/a. El jurat podrà requerir als participants l’aportació de més dades o suport gràfic del currículum i obra.
 
6. Els requisits especificats en el punt 3. hauran de ser lliurats abans del 16 d’octubre a la seu del Cercle Artístic de Manresa c. Barreres, 1 (de dilluns a dijous, de 18 a 20 hores). 08241. Manresa. Telèfon: 935241629, email: cercleartisticmanresa@gmail.com.
 
7. El jurat del premi estarà format per persones del món artístic. La seva composició es farà saber oportunament i les decisions que prenguin seran inapel·lables.
 
8. El jurat podrà declarar el premi desert.
 
9. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de novembre i el guardó es lliurarà, conjuntament amb al resta de premis Lacetània.
 
10. La documentació no premiada es podrà recollir posteriorment a la data d’entrega del premi al local social del Cercle Artístic (Carrer Barreres, 1. 08241 Manresa. Tel. 935241629
 
11. El Cercle Artístic de Manresa decidirà sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades íntegrament per tots aquells que participin en aquesta convocatòria dels premis Lacetània.