Premi

El Galliner 

Premi El Galliner de textos teatrals 2020
 
A una obra de teatre inèdita que no hagi estat

publicada ni representada públicament.
 
Convoca: Associació Cultural El Galliner
 
Bases
 
1. Es podran presentar obres de teatre d'una durada prevista mínima de 60 minuts (en queden excloses les obres de microteatre i els reculls d'escenes inconnexes); inèdites, que no hagin estat publicades ni representades públicament; de tema lliure i escrites en català.
 
2. El jurat serà format per una comissió formada per dos membres de l’Associació Cultural El Galliner, dos membres d’Òmnium Bages-Moianès i un professional de l'àmbit teatral (dramaturg/a-director/a).
 
3. El jurat tindrà la capacitat de declarar el premi desert.
 
4. El premi consistirà en la posada en escena/lectura dramatitzada del text de l’obra,  coordinada per l’Associació Cultural El Galliner i Manresana d’Equipaments Escènics.
 
5. La lectura dramatitzada de l'obra guanyadora es portarà a terme en una data per determinar per l'organització.
 
6. Per participar al premi caldrà presentar una còpia de l'obra enquadernada, impresa en mida DIN4, amb el títol a la portada, i un llapis de memòria amb l’obra completa, sense cap referència a l’autoria (el nom de la persona autora no ha d'aparèixer enlloc), tot junt dins un sobre tancat a l'exterior del qual haurà de constar el títol de l'obra i, a dins, nom i cognoms de l'autor/a, domicili, telèfon i adreça electrònica.
 
7. Els requisits especificats en el punt anterior s’hauran de lliurar, fins al dia 16 d’octubre de 2020, a les oficines del teatre Kursaal, al passeig de Pere III 35, 08242 Manresa.
 
8. La participació en aquest premi pressuposa l'acceptació de les bases que el regulen.
 
9. L’entitat promotora del premi es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar no prevista en aquestes bases.

Xavier Gonzàlez Costa, guanyador del primer Premi El Galliner de textos teatrals 2019, adreçant-se al públic el dia del lliurament dels premis.